Fine képzés

A FINE képzés alapja a NIDCAP - Newborn Individualised Developmental Care and Assessment Program (koraszülöttek személyre szabott és fejlesztéselvű ápolását és fejlődését követő program).

A képzés számos egyéb forrásból is használ ötleteket, mint a Close Collaboration with Families program, vagy a Neonatal Behavioral Assessment Scale. A FINE egy továbbképzési programként indult a londoni St. Mary’s kórházban (jelenleg Imperial College Healthcare NHS Trust) és a program számos részét Inga Warren és Cherly Bond adaptálta az általuk készített

"Iránymutatás a csecsemők fejlesztéséhez az újszülött osztályon"

elnevezésű kiadványból, mely 1999-ben jelent meg először.

Jelenleg a hatodik kiadásban elérhető: “Útmutató a csecsemők fejlesztéséhez az újszülött osztályon” címmel.

A UK NIDCAP és a rotterdami Sophia NIDCAP központok 2012-ben közös együttműködésben fejlesztették ki a jelenlegi FINE képzési programot, melyet a NIDCAP Federation vezetői, valamint a Bliss és az EFCNI jóváhagyott.

A teljes FINE program szigorú szerzői jogvédelem alatt áll.

A FINE csapat olyan tapasztalt NIDCAP trénerekből és NIDCAP szakemberekből áll, akik kiemelkedő szaktudással rendelkeznek a neonatológia, az újszülött ápolás, fejlődésterápia és a gyógytorna területén

A FINE program lépésről lépésre mutatja be a jó gyakorlatokat, minden résztvevő meg tudja határozni saját elvárásait, céljait és megtudja tervezni a következő lépéseket.

A képzés célja, hogy áthidalja a szakemberek és a családok közötti szakadékot az újszülött intenzív ellátás során.


FINE 1

Alapképzés, mely bemutatja a jó gyakorlatok fő elemeit, minden olyan szakember számára, aki érintett az újszülött intenzív ellátásban.

FINE 2

Gyakorlati készségek fejlesztése, mely javítja az egyéni gyakorlatot, a résztvevő megbízhatóbb együttműködést tud kialakítani a szülőkkel, ezzel pozitív példát állítva a többi ellátónak.

FINE 3

Innováció, mely erősíti a vezetői szerepkört, ezzel támogatja az osztályon bevezetett újdonságokat

 

 • A neonatológiában dolgozó szakembereknek szükségük van egy olyan átgondolt és haladó tananyagra a családközpontú fejlődéstámogató ellátással kapcsolatban, amely naprakész, megbízható és bizonyítékokon alapul. A FINE program elsajátításával a különböző PIC-ekben egységes ellátás tud megvalósulni.
 • A baba és a szülő egymásra hangolódása kulcsfontosságú a gyermek későbbi kognitív, társas és érzelmi fejlődése szempontjából. A szülő részvétele a baba ellátásában, mind ápolási és gondozási feladatokban jó gyakorlat, hiszen a szülő megtanulja megfigyelni és értelmezni a baba jelzéseit. A szülők támogatása abban, hogy jobban megértsék gyermekük kommunikációs jelzéseit, befektetés a család egészséges jövőjébe.
 • A személyre szabott ellátás megvalósításával a FINE képzés nyújtotta készségek fejlesztése javítja a munkahelyi elégedettséget is.

 

A tananyag minden szintjét 6 alapvető téma köti össze, melyek magukba foglalják az egyénre szabott ellátás legfontosabb alapelveit.

Ezek inkább személyes kapcsolatokon, mint feladatokon alapulnak.

 • Fejlődés: a magzat, koraszülött/újszülött növekedése, fejlődése, a fejlődéstámogató környezet hogyan befolyásolja a fejlődést.
 • Család: a szülők, testvérek részvétele létfontosságú a sikeres idegrendszeri fejlődést támogató ellátás során.
 • Bizonyítékon alapuló gyakorlat: a rendelkezésre álló legjobb tudományos bizonyítékok megvitatása, szükséges források biztosítása.
 • Reflexió: a visszajelzésen alapuló gyakorlatok fejlesztik az önismeretet és a tapasztalat útján történő tanulást.
 • Rendszer: a hallgatók munkahelyi környezetük erősségeinek és kihívásainak jobb megértésére törekszenek, együttesen alakítanak ki realisztikus célokat és közös problémamegoldásokat.

Az eredetileg 2 napos, tantermi személyes képzést, amely prezentációkra és interaktív csoportos workshopokra épül, a világjárvány hatására web alapú képzésre kellett átalakítanunk.

Az elméleti képzés témáit a bejelentkezést követően modulok formájában lehet követni. Fontos, hogy a megadott modulok sorrendjét követve haladjon a tanuló és minden modul végén csak akkor tud a következő fejezetbe belépni, ha az adott tananyag kérdéseire megfelelő választ adott.

Minden modulban megtalálható a FINE 1 tankönyv adott fejezete, mely segíti a tanulást, és Inga Warren előadása angolul, illetve annak magyar verziója is.

 • A fejlődéstámogató ellátás modelljei
 • A koraszülöttek/újszülöttek idegrendszeri fejlődése
 • A baba viselkedésének megfigyelése
 • Szülői tapasztalatok, a család részvételének fontossága
 • A stressz és fájdalom kezelése
 • Viselkedési állapotok, alvásvédelem
 • Motoros fejlődés, pozicionálás
 • Érzékszervi fejlődés és a PIC
 • Kenguruzás
 • Táplálás
 • Ápolási és orvosi beavatkozások adaptálása, személyre szabott ellátás

A gyakorlati workshopokat a ZOOM platform segítségével bonyolítjuk le. Fontos, hogy lehetőleg egy egységben dolgozó szakemberek, orvosok - nővérek vegyesen legyenek jelen egy csoportban a ZOOM workshopon.

 

A képzés a szükséges háttér információk és gyakorlati következmények bemutatásával biztosítja az alapokat a jó gyakorlathoz.

A tanulók a képzés végére

 • Megismerik a fejlődéstámogató ellátás különböző modelljeit, a mögöttük meghúzódó tudományos eredményeket és a hatékonyságukat alátámasztó bizonyítékokat.
 • Megismerik a koraszülött, betegen született újszülött babák fejlődési eredményeit és az ezeket befolyásoló neurobiológiai és pszichoszociális hatásokat.
 • Felismerik a koraszülött babák változó fejlődési képességeit és szükségleteit.
 • Megértik, hogy miért kulcsfontosságú a megfigyelés a fejlődéstámogató ellátás szempontjából, elkezdik beépíteni a megfigyelést a mindennapi gyakorlatukba.
 • Megértik, hogy milyen hatással van a szülőkre, családokra, hogy gyermekük intenzív ellátásban részesül
 • Megtanulják, hogy az ellátás különböző fázisaiban hogyan tudják úgy támogatni a családot, hogy a szülők és a testvérek meg tudjanak küzdeni pszichésen ezzel az élménnyel.
 • Képesek lesznek azonosítani olyan területeket a saját gyakorlatukban, melyeket fejleszteni szeretnének, terveket-célokat állítanak maguk elé ennek elérése érdekében.

Amennyiben további kérdései lennének, kérjük írjon nekünk: info@finekepzes.hu e-mail címünkre.